lördag 30 januari 2010

EXPORTFÖRBUD!..

..ett stort litet ord, och ett väldigt viktigt sådant!!

Svenska antikviteter är oerhört populära ute i världen och sedan 1927 finns en lag i Sverige för att förhindra att föremål med stort kulturhistoriskt värde lämnar landet. Mängder av möbler och andra antikviteter är av Nordiska Museet belagda med exportförbud och så långt är allt bra.. men tyvärr är det även mängder som ändå smugglas ut, och man uppskattar att det rör sig om åtskilliga ton varje år!

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att lagen om exportförbud skärps och åtlyds! Vårt kulturarv är bland det viktigaste och vackraste vi har, och det måste vi värna om och vårda!

Här finns en del av de saker som är belagda med exportförbud. Kul att stolarna jag skrev om igår finns med på listan!

1 kommentar: